Tra cứu thông tin lý lịch cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn.

Chúng tôi tổng hợp thông tin cá nhân từ rất nhiều nguồn dữ liệu bị rò rỉ trên internet đã kiểm chứng, nguồn dữ liệu thu mua được từ các hacker, từ nội bộ các công ty truyền thông đa phương tiện, ngân hàng, hãng hàng không, website bán hàng,.... Website sẽ mang đến cho bạn kết quả tra cứu nhiều nhất, tốt nhất mà bạn từng thấy về một cá nhân trên quốc gia Việt Nam. Dữ liệu của chúng tôi bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, Bí danh, Mã số thuế, Nơi làm việc, Facebook, Thiết bị sử dụng, Lịch sử cuộc gọi, Giao dịch mua bán online, Lịch sử di chuyển,.....

Gói thành viên Miễn phí

Gói thành viên miễn phí gồm các Quyền lợi sau
 • Giới hạn mỗi ngày 1 profile đối tượng.
 • Được xem giới hạn thông tin của đối tượng.
 • Được chia sẻ thông tin của đối tượng cho người khác.
 • Được xuất file báo cáo cơ bản về đối tượng.

Đăng ký Gói

Gói thành viên Gold

Gói có giá 500k/tháng gồm các Quyền lợi sau
 • Giới hạn mỗi ngày 5 profile đối tượng.
 • Được xem đầy đủ thông tin của đối tượng.
 • Được chia sẻ thông tin của đối tượng cho người khác.
 • Được xem mô hình quan hệ từ số điện thoại/email đối tượng với các đồi tượng khác.
 • Được xuất file báo cáo chi tiết về đối tượng.
 • Được lưu trữ lịch sử tra cứu đối tượng.

Đăng ký Gói

Gói thành viên Premium
Gói có giá 1 triệu/tháng gồm các Quyền lợi sau
 • Không giới số lần tra cứu profile đối tượng mỗi ngày.
 • Được xem đầy đủ thông tin của đối tượng.
 • Được truy xuất đấy đủ thông tin của các đối tượng đã bị báo cáo xoá.
 • Được chia sẻ thông tin của đối tượng cho người khác.
 • Được xem mô hình quan hệ từ số điện thoại/email đối tượng với các đồi tượng khác.
 • Được xuất file báo cáo chi tiết về đối tượng.
 • Được lưu trữ lịch sử tra cứu đối tượng.

Đăng ký Gói